1 – Zlatý potok

Název připomíná období vzniku města, které souviselo s rozvojem těžby zlata. Zlato se těžilo v dolech, štolách a také se rýžovalo na březích Otavy a jejích přítocích. Jádro revíru se nacházelo v oblasti jižně od města nad údolím Zlatého potoka.

K této oblasti se váže řada příběhů. Nějací dva kašperskohorští měšťané chodili pytlačit na ryby do Zlatého potoka. Jednoho večera se náhle do vody skutálel kámen. Vylekaní pytláci pohlédli vzhůru a tam spatřili sedm trpaslíků vycházejících z jedné skalní skuliny. Osvětlovala je slabá záře kahanů. Po chvíli zmizeli ve staré štole. Pytlákům nedala zvědavost, a tak se připlížili k té sluji. Ale permoníci je tak vystrašili, že oba ze strachu nechali pytlačení.

Kapacita: 2+1