20 – Mikuláš

Byl světec, podle kterého je pojmenován kostel, který je nejstarší památkou Kašperských Hor.Je to původně gotická trojlodní bazilika s mohutnou obrannou věží z počátku 14. st. Mezi významné památky kostela patří květinovými ornamenty pestře malovaný dřevěný trámový strop podbíjený prkny, z r. 1700, který je dílem kašperskohorského měšťana a malíře A.Groffa. V dekoru se objevují květy slunečnic, růží, kosatců, tulipánů, narcisů, jiřin a kopretin. Uprostřed v oválu vavřínového věnce dále namaloval znak města Kašoerských Hor s letopočtem 1700.

Je restaurována další Groffova práce v kostele, a to malba, které dominuje okřídlená lebka. Nad ní jsou přesýpací a sluneční hodiny, které naznačují pomíjivost věcí lidských. Pod lebkou je had, požírající si ocas jako symbol koloběhu zrození a smrti. Protíná ho meč věčného zatracení a palmová ratolest věčného života.

Kapacita: 2