22 – Mouřenec

Je (i když spíše byla) osada na kopci, prvně zmiňovaná r. 1369. Nachází se zde půvabný kostelík sv. Mauricia. Nedávno zde byly odkryty pozoruhodné nástěnné malby představující Poslední soud s neobvyklými náměty – archanděl Michael jako vážič duší s přímluvkyní Pannou Marií..

Vypráví se, že v dobách švédských válek se lidé z Mouřence báli, že by nepřátelé mohli vyplenit kostel. Všechno cenné se rozhodli ukrýt do bezpečí. Nejsvětější svátost oltářní ale nechtěli vynášet z kostela rozhodli se ji zde zazdít. Lidé pak prchli do hor. Nikdo z nich se už nevrátil. Nikdo pak nevěděl, kde monstranci hledat. Jednomu zbožnému muži se však zdál sen o místě úkrytu. Monstranci pak našli. Ale co je udivilo, bylo to, že ve zdi spolu s monstrancí byly dvě hořící svíce.

Kapacita: 2 + přistýlka