5 – Losenice

Jde o potok, který pramení v nadmořské výšce 1118 m n.m. A je přítokem řeky Otavy. V historii hrála říčka velkou roli v souvislosti se získáváním a těžbou zlata. Její tok se zlatomlýny a stoupovnami je např. zachycen na kresbě z počátku 17. století. Na říčce Losenici byla také u pily na Červené v 30. letech 20. st. vybudována vodní elektrárna.

Také se vypráví, že v Popelné jednou vykopali na svahu hory obrovskou kost. Byla tak veliká, že posloužila jako pohodlná lávka přes potok Losenici. V noci však takto zhotovenou lávku lidé neradi přecházeli, poněvadž tajemně svítila a pocestný při tomto žlutém světle strachy spadl do vody. Byli rádi, když se časem kost zemřelého obra na vzduchu rozpadla.

Kapacita: 2 + přistýlka