8 – Otava

Řeka vzniká soutokem Vydry a Křemelné u Čeňkovi pily. Ústí zleva do Vltavy v nádrži Orlík. Délka toku je 113 km.

Se soutokem Křemelné a Vydry, a také Otavy je spojena symfonická báseň Vltava. B.Smetana toto místo navštívil a učinilo na něj vskutku velký dojem. Byl očarován šumem řek, lesů i hor.

S řekou Otavou je svázáno mnoho legend. Jedna vypráví o hodné dobré víle, princezně Vodunce. Všichni ji milovali. Pomáhala lidem jak jen to šlo. Jen lidskou hamižnost nesnášela. To ji vždy kanuly slzy, které se měnily na perly. Ty potom lidé nacházeli po povodních tam, kde bylo nejvíce škody.
Delší dobu lovili v řece na kšeft dva muži. Lovili co se jen dalo, jen aby měli co nejvíce. Jednou na ně víla Vodunka a vodník Cejnek políčili. Když se muži chystali vylovit a rozbít všechny škeble s perličkami, za každou škebličkou číhali raci. Ti se mužům zakousli do rukou i nohou. Muži museli slíbit, že svého lotrovství nechají a tak tomu také bylo.

Kapacita: 2