15 - Kamenný stůl

15 – Kamenný stůl

V dávných dobách obýval Šumavu mocný rod obrů. Také v okolí Kašperských Hor měl své sídlo. Tomu místu se dodnes říká Obří hrad. Jeho trosky jsou dodnes vidět. Podle legendy zde lidé nacházeli obrovské kosti.Jednou našli tak velikou kost,že ji pak používali jako lávku přes řeku.
Po okolí jsou rozesety obří balvany. Zda sloužily jen ke hrám obrů, nebo k nějakým obřadům si už můžeme jen domýšlet. Tyto kameny podnes vyzařují energii, kterou jim obři vtiskli.

Obří hrad je nejvýše položená pravěká stavba v Čechách. Tyčí se ve výšce 940 – 980 m. Jádro ohrazení tvoří akropole, na které se nachází útvar zvaný Kamenný stůl, se skalnatým masívem. Nově publikované analýzy se shodují v tom, že nejpravděpodobnější vysvětlení funkce objektu lze hledat v oblasti keltských náboženských praktik.

Kapacita: 2+1