3 – Zlatá stezka

Do světla historie vstupují šumavské stezky na samém počátku 11. st., kdy se o nich začínají objevovat první ověřené písemné zprávy. Nicméně spojení přes Šumavu jistě existovalo již v pravěku. Z hlediska písemných zpráv se nám jako nejstarší jeví Vintířova a Zlatá stezka. O Zlaté stezce máme první historickou zprávu z r. 1010.

Tyto obě stezky spojovaly Čechy s podunajskými oblastmi kolem Řezna (Vintířova stezka) a kolem Pasova (Zlatá stezka), tj. kolem významných sídlišť s římskou i starší minulostí.

Význam Zlaté stezky od počátku spočíval v transportu alpské soli do českých zemí. Ve 14. st. se Zlatá stezka rozrostla do tří větví. Nejstarší byla prachatická větev, další procházela přes Vimperk a konečně na příkaz krále Karla IV. byla vyměřena nejzápadnější větev přes Kašperské Hory.

Od počátku se dbalo na bezpečnost cest, např. stavbou strážních hradů. Jedním z nich a asi nejznámějším, je hrad Kašperk.

Kapacita: 2+1