19 – Šibeniční vrch

Takto se nazývá kopec na okraji Kašperských Hor, kde údajně ve středověku stávala šibenice a byly zde i zlaté doly. V současné době je to oblíbené místo k procházkám, ze kterého na krásný výhled.

Na východním svahu se nachází kamenný pranýř z r. 1630. Podle tradice stával na náměstí v Kašperských Horách a v 19. století byl přenesen za město a upraven na boží muka. Bývalý kašperskohorský pranýř představuje kulturně historickou památku dokládající zvýšený útlaku venkovského lidu v době pobělohorské.

Kapacita: 2+1