7 – Křemelná

Říčka pramení 1,4 km od Pancíře ve výšce 1090 m n.m. Soutokem s říčkou Vydrou u Čeňkovy pily vytváří řeku Otavu. Stejný název nese i majestátní hora Křemelná s výškou 1125 m n.m.

S říčkou je spojena legenda, která nese název Světýlka na Křemelné.
Jeden sedlák z Předních Paští oral v deštivém podzimním dni své pole. Pod ním šuměla řeka Křemelná. Tu se mu náhle zdálo, že dole u řeky něco probleskuje. Najednou uviděl houf světýlek, jak se rojí a divoce poletují nad hladinou. Věděl, že světýlka nesmí obtěžovat. Ale byl daleko, tak neodolal pokušení a na světýlka zakřičel. Tu světýlka zavířila a rozlétla se proti němu. Sedlák utíkal k domovu. Jen tak tak, že stihl zabouchnout dveře. Světýlka zlostně škrábala na dveře, tloukla do oken a divoce kroužila kolem chalupy.

Kapacita: 2+1 + přistýlka