Výlety s kočárky a malými ratolestmi

POVYDŘÍ
Výchozím bodem je parkoviště na Antýglu, odkud půjdete asi 150 m po silnici, kde sejdete na zpevněnou pískovou cestu a můžete si vychutnávat magický pohled na řeku Vydru. Zhruba po 4 km cestě dorazíte k Turnerově chatě, kde se můžete zastavit na malé občerstvení. Z Turnerovy chaty pokračuje stezka a po třech kilometrech končí na Čeňkově Pile.

CESTA PODÉL HAMERSKÉHO POTOKA
Startuje se na Antýglu, kde se vydáte po modré turistické značce. Celá trasa vede podél Hamerského potoka, lesní cestou mírně do kopce, nicméně není se čeho bát, po výtečném občerstvení na Horské Kvildě si zpáteční cestu příjemně užijete. Délka výletu cca 7 km.

VYCHÁZKA HORSKOU KVILDOU
Vyjdete od parkoviště u info centra cestou k sejpám a mostku přes Hamerský potok, mezi pastvinami pro skot a koně. Dojdete dolů až k potoku, přejdete přes Hamerský potok, kde vás čeká prudké stoupání. Kratší horská trasa má kolem 1,5 km.

PĚŠÍ VÝLETY V OKOLÍ KAŠPERSKÝCH HOR:

KOLEM PRANÝŘE ZA VÝHLEDY
Vycházkový okruh přes Šibeniční vrch a vrch Vinice s panoramatickými rozhledy do oblasti střední Šumavy a Pošumaví směřuje k lesní kapli Panny Marie Pomocné a odtud zpět kolem kostela sv. Mikuláše do Kašperských Hor.

ŠUMAVSKÝMI VESNICEMI
Vycházkový okruh kolem kostela sv. Mikuláše, lesní kaple Panny Marie Pomocné do městečka Rejštejna a odtud zpět do Kašperských Hor.

HISTORIE:

KOSTEL SV. MIKULÁŠE A KAPLE SV. ANNY
V raně gotickém kostele sv. Mikuláše naleznete fresky z počátku jeho výstavby i krásný malovaný trámový strop podbíjený prkny z roku 1700.
Kaple sv. Anny zasvěcená ochranitelce rodiny a horníků – svaté Anně svaté Anny. Současná barokní podoba kaple pochází z roku 1757, samotné základy kaple však mohou být mnohem starší.

Nezmeškejte žádnou novinku v Hotelu Kašperk.
Zaregistrujte se pro odběr aktuálních informací do Vaší e-mailové schránky.


Stiskem tlačítka „Odeslat“ souhlasím se zpracováním své e-mailové adresy za účelem zasílání obchodních sdělení o produktech, službách a akcích společnosti HYALIT spol. s r.o.
Více informací o rozsahu a způsobu zpracování osobního údaje (e-mailové adresy) za shora uvedeným účelem naleznete ZDE
Captcha